?> Místní knihovna Nový Oldřichov
Místní knihovna Nový Oldřichov

Služby knihovny

 

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti
Bezplatný přístup k internetu
Počet svazků v knihovně celkem: 6 022
Rezervace knih
Meziknihovní výpůjční služba
Příležitostné pořádání kulturních akcí
Provoz knihovny je automatizovaný