?> Místní knihovna Nový Oldřichov
Místní knihovna Nový Oldřichov

O knihovně

 

  

    Knihovna již dlouhá léta sídlí v prvním patře budovy obecního úřadu.V roce 2008 prošla knihovna celkovou rekonstrukcí. Nová okna, podlahy, elektrické rozvody, nalakované regály. Knihovna se také modernizuje.
Obec se v roce 2005 přihlásila do programu Krajské vědecké knihovny v Liberci „Internetizace knihoven Libereckého kraje“  a programu Ministerstva informatiky ČR „Projekt internetizace knihoven“ a získala tak nový počítač s připojením k internetu, multifunkční zařízení, které pracuje jako tiskárna, kopírku, fax i scanner a její vybavení bylo rozšířeno také o stolek pod počítač a židli. Uživatelé knihovny mají tak od října 2005 možnost využít veřejný internet. Knihovnice zároveň absolvovala kurz práce s výpočetní technikou při Krajské knihovně v Liberci.
 
V roce 2006 obec obdržela od Ministerstva kultury ČR dotaci z rozpočtu odboru literatury a knihoven MK z podprogramu Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) a tak knihovna zahájila automatizaci svých knihovnických procesů zpětným vkládáním fondu do paměti počítače, při této činnosti se prováděla také aktualizace fondu, aby nebyly zbytečně vkládány zničené knihy. Počítačově byly zpracovávány i přírůstky a všechny vložené svazky byly zároveň polepovány čárovým kódem a připraveny tak pro automatizované půjčování. Při vkládání knih zároveň vznikl také on-line katalog a zpřesnilo se vyhledávání knih. Celkem se retrokonverze týkala zhruba  7 000 svazků. Po ukončení zpětného vkládání se v knihovně začalo s automatizovaným půjčováním a nakoupený software umožňuje provádět přes počítač i revize. Celkově se zpřesnily a zefektivnily všechny služby uživatelům. To se týká i  knihovnických procesů  a to včetně knihovnické statistiky. Půjčování knih v rámci knihovnického software bylo zahájeno 1.1.2009.
 
Obec každý rok přispívá na obnovu knihovnického fondu ze svého rozpočtu, na rok 2009 se jedná o částku 30.000,-Kč. V současné době v knihovně působí dlouholetá knihovnice p. Lupínková  a zaměstnankyně obecního úřad p. Pokorná, které jsou také placeny z rozpočtu obce. V současné době má knihovna 7108 knih.
 
 
Dne 23. 4. 2009 navštívila naši knihovnu delegace zástupců Euroregionu Nisa –Česka, Polska a Německa. Naše knihovna byla vybrána jako jedna z mála knihoven na okrese, kterou tato návštěva poctila. Zástupci z knihoven výše zmíněných států si u nás prohlédli naši rekonstruovanou knihovnu, novou tělocvičnu a podělili se s námi o zajímavé zkušenosti z jejich strany.