?> Místní knihovna Nový Oldřichov
Místní knihovna Nový Oldřichov

Historie

Něco málo z historie knihovny
Knihovna v Novém Oldřichově má dlouholetou tradici. Již do roku 1945 vždy s většími či menšími přestávkami půjčovala knihy čtenářům. Zlom nastal v roce 1968, kdy se stávající knihovník odstěhoval a knihovna osiřela. Po šestiletém odmlčení se koncem roku 1974 knihovna začínala připravovat na pravidelnou výpůjční činnost. Půjčovat se začalo v lednu 1975. Knihovna byla umístěna v přízemí zatuchlé a vlhké místnosti. Až koncem roku 1976, kdy MNV začal s celkovými úpravami celé budovy včetně ústředního topení, došlo i na knihovnu. Knihovna se z přízemí přestěhovala do 1. poschodí. Do knihovny bylo také pořízeno nové vybavení, včetně regálů, nábytku atd.
V roce 1978 získává knihovna první ocenění v okresní soutěži. V roce 1980 to již byl krajské ocenění. V roce 1982 dostala knihovna četné uznání Ministerstva kultury ČSSR, a v roce 1984 nejvyšší ocenění titul „VZORNÁ KNIHOVNA“.
Práce v knihovně nikdy nekončí. Obalují se knihy, kupují nové a vyřazují staré knihy. Koncem roku 1992 získala knihovna od obecního úřadu pro knihovnu ještě jednu místnost. V této místnosti bylo zřízené oddělení dětských knih. Obecní úřad přikoupil i nové regály a tak máme i na vesnici na svou dobu pěknou knihovnu.