Místní knihovna Nový Oldřichov

Historie


Něco málo z historie knihovny

Knihovna v Novém Oldřichově má dlouholetou tradici. Již do roku 1945 vždy s většími či menšími přestávkami půjčovala knihy čtenářům. Zlom nastal v roce 1968, kdy se stávající knihovník odstěhoval a knihovna osiřela. Po šestiletém odmlčení se koncem roku 1974 knihovna začínala připravovat na pravidelnou výpůjční činnost. Půjčovat se začalo v lednu 1975. Knihovna byla umístěna v přízemí zatuchlé a vlhké místnosti. Až koncem roku 1976, kdy MNV začal s celkovými úpravami celé budovy včetně ústředního topení, došlo i na knihovnu. Knihovna se z přízemí přestěhovala do 1. poschodí. Do knihovny bylo také pořízeno nové vybavení, včetně regálů, nábytku atd.

V roce 1978 získává knihovna první ocenění v okresní soutěži. V roce 1980 to již byl krajské ocenění. V roce 1982 dostala knihovna četné uznání Ministerstva kultury ČSSR, a v roce 1984 nejvyšší ocenění titul „VZORNÁ KNIHOVNA“.
Práce v knihovně nikdy nekončí. Obalují se knihy, kupují nové a vyřazují staré knihy. Koncem roku 1992 získala knihovna od obecního úřadu pro knihovnu ještě jednu místnost. V této místnosti bylo zřízené oddělení dětských knih. Obecní úřad přikoupil i nové regály a tak máme i na vesnici na svou dobu pěknou knihovnu.

V roce 2008 prošla knihovna celkovou rekonstrukcí. Nová okna, podlahy, elektrické rozvody, nalakované regály. Knihovna se také modernizovala.
Obec se v roce 2005 přihlásila do programu Krajské vědecké knihovny v Liberci „Internetizace knihoven Libereckého kraje“  a programu Ministerstva informatiky ČR „Projekt internetizace knihoven“ a získala tak nový počítač s připojením k internetu, multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, fax i scanner) a její vybavení bylo rozšířeno také o stolek pod počítač a židli. Uživatelé knihovny mohli tak od října 2005  využít veřejný internet. Knihovnice zároveň absolvovala kurz práce s výpočetní technikou při Krajské knihovně v Liberci.
 
V roce 2006 obec obdržela od Ministerstva kultury ČR dotaci z rozpočtu odboru literatury a knihoven MK z podprogramu Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) a tak knihovna zahájila automatizaci svých knihovnických procesů zpětným vkládáním fondu do paměti počítače, při této činnosti se prováděla také aktualizace fondu, aby nebyly zbytečně vkládány zničené knihy. Počítačově byly zpracovávány i přírůstky a všechny vložené svazky byly zároveň polepovány čárovým kódem a připraveny tak pro automatizované půjčování. Při vkládání knih zároveň vznikl také on-line katalog a zpřesnilo se vyhledávání knih. Celkem se retrokonverze týkala zhruba  7 000 svazků. Po ukončení zpětného vkládání se v knihovně začalo s automatizovaným půjčováním a nakoupený software umožňuje provádět přes počítač i revize. Celkově se zpřesnily a zefektivnily všechny služby uživatelům. To se týká i  knihovnických procesů  a to včetně knihovnické statistiky. Půjčování knih v rámci knihovnického software bylo zahájeno 1.1.2009.
 
Dne 23. 4. 2009 navštívila naši knihovnu delegace zástupců Euroregionu Nisa – Česka, Polska a Německa. Naše knihovna byla vybrána jako jedna z mála knihoven na okrese, kterou tato návštěva poctila. Zástupci z knihoven výše zmíněných států si u nás prohlédli naši rekonstruovanou knihovnu, novou tělocvičnu a podělili se s námi o zajímavé zkušenosti z jejich strany.